Termovízia predstavuje riešenie v prípade, že sa pohybujete v tmavom nočnom prostredí a nočné videnie stráca svoju účinnosť. Termovízia na rozdiel od nočného videnia nie je limitovaná prísvitom, ktorý umožňuje vidieť na 200 či 300 metrov. Termovízia má oveľa vačší dosah a preto sa využíva nielen v poľovníctve, ale aj v poľnohospodárstve, v oblasti zabepečenia objektov, pri záchranárskych prácach, v leteckom priemysle, atď.

Termovízia sa často zamieňa s nočným videním. Sú to však 2 úplne odlišné technológie, ktoré nám pomáhajú "vidieť" za šera a v noci. Jednoducho vtedy, keď ľudské oko už "nemá" dostatok svetla na to, aby nám poskytlo obraz. Nočné videnie pracuje s prísvitom, preto je jeho dosah limitovaný. Zvyčajne je dosah prístrojov 200 až 300 metrov. Termovízia využíva inú techológiu, preto je jej dosah "videnia" podstatne vysší.

Ako funguje termovízia?

Termovízia je techológia, ktorá vytvára obraz na základe rozdielu teplôt, ktoré sú emitované roznymi objektami. Termovízna kamera tak dokáže vytvárať obrazy objektov na základe rôznych farieb, ktoré zopdovedajú rôznym teplotám objektov. V praxi sa dá termovizia využiť aj počas dňa. V ďaka rozdielu teplôt tak môžu poľovníci odhaliť ukrývajúce sa zvery v húštine, alebo záchranári ľahšie nájdu zranených v hustom lese. V súčasnosti sa termovízia intenzívne využíva aj na detekciu tepelných únikov pri rekonštrukciách a opravách budov.

Kde sa využíva termovízia

  • Poľovníctvo
  • Poľnohospodárstvoo
  • Záchranné zložky
  • Stavebníctvo
  • Armáda a ochrana majetku
  • Výrobné procesy
  • Monitoring úniku plynov