Mikroskop je optické zariadenie, ktoré používame na pozorovanie predmetov s veľkosťou menšou ako 0,2 mm. Sú to predmety, ktoré nie sme schopní pozorovať voľným okom.

Od staroveku ľudia ľudia využívali rôzne šošovky na pozorovanie menších predmetov. História "moderných" mikroskopov sa začína pisať v období okolo roku 1590. Podľa dostupných informácií vtedy holandskí bratia Jansennovci začali experimentovať s prvými optickými prístrojmi na pozorovanie objektov, ktorých úlohou bolo zväčšiť pozorovaný objekt. Boli to výrobcovia monokelov - predchodcov dnešných okuliarov. Preto neprekvapí, že sa pokúšali zostrojiť optický prístroj, ktorý umožní pozorovanie predmetov vo veľkom zväčšení. 

Koncom sedemnásteho storočia sa mikroskopy začínajú podobať na optické prístroje ako ich poznáme dnes. Prispela k tomu spolupráca vedca Roberta Hookeho a konštruktéra Christophera Cocka.  

Od počiatkov pozorovania malých predmetov prešli mikroskopy neuveriteľným vývojom a tie dnešné sa od predchodcov dosť odlišujú. Dnes sú mikroskopy špičkové optické prístroje so zväčšením od 10x až po tísícnásobné zväčšenia. Nižšie nájdete všeobecný popis jednotlivých častí mikroskopu. Popis z čoho sa skladá mikroskop slúži ako zjednodušená ukážka jednotlivých častí mikroskopu. Každý mikroskop je jedinečný. Niektoré spomínané časti nemusia byť súčasťou každého mikroskopu. Alebo sa môžete stretnúť s mikroskopmi, kotré sa skladajú aj z ďalších častí. Poďme sa teda pozrieť, na jednotlivé časti mikroskopu - z čoho sa skladá mikroskop

Okulár mikroskopu a tubus okuláru

Z coho sa sklada mikroskop - Okular

Hlava s objektívmi mikroskopu

Z coho sa sklada mikroskop - objektivy

Pracovný stolík s držiakmi preparátu a s kondenzorom

Z coho sa sklada mikroskop - stolik

Osvetlenie mikroskopu

Z čoho sa skladá mikroskop - osvetlenie

Hrubé a jemné zaostrovanie mikroskopu

Z coho sa sklada mikroskop - ostrenie

Podstava mikroskopu

Z coho sa sklada mikroskop - podstava

Podstava mikroskopu zabezpečuje celkovú stabilitu mikroskopu. Preto odorúčame kupovať stabilné kovové mikroskopy.

Toto sú základné časti mikroskopu. Na trhu dnes môžeme nájst rôzne špeciálne mikroskopy, ktoré majú ešte ďalšie časti. Alebo majú modifikované časti mikroskopu podľa špeciálnych požiadaviek.

Rozmýšľate nad kúpou mikroskopu? Pozrite si našu ponuku, tu nájdete mikroskopy od renomovaných výrobcov.